ivkotext ivkologo pajac

Som informačno výmenný systém v oblasti kultúry.
Poskytnem Vám komplexné informácie a servis v rámci Slovenskej a Českej republiky.
nie sú len informácie, je to živá burza ponuky a dopytu.
 
Priestor pre Vašu reklamu !


Hide details for AKÉ INFORMÁCIE A SERVIS VÁM POSKYTNEM?AKÉ INFORMÁCIE A SERVIS VÁM POSKYTNEM? Show details for PREČO BY STE MALI VYUŽÍVAŤ MOJE SLUŽBY?PREČO BY STE MALI VYUŽÍVAŤ MOJE SLUŽBY?
Show details for AKÝ JE MÔJ PRÍNOS A AKÉ VÝHODY VÁM PRINESIEM?AKÝ JE MÔJ PRÍNOS A AKÉ VÝHODY VÁM PRINESIEM?
Hide details for AKÉ MOŽNOSTI VÁM PONÚKAM?AKÉ MOŽNOSTI VÁM PONÚKAM?
  • umiestniť do mojej databázy svoju adresu, kontakt, ponuku a definíciu činnosti
  • umiestniť ponuku umeleckých programov a súborov
  • okrem textovej časti Vám uverejníme aj fotografiu, videozáznam, zvukový záznam
  • inzerovať: festivaly, koncerty, premiéry, výstavy, veľtrhy a iné zaujímavé podujati
Hide details for AKO SA STAŤ MOJÍM KLIENTOMAKO SA STAŤ MOJÍM KLIENTOM
  • Poslať na adresu agentúry MBM žiadosť o zápis do databázy buď vyplnením návratky, sprievodným listom resp. telefonicky
  • Na základe žiadosti dostanete databázové listy a zmluvu
  • Vyplnené databázové listy a zmluvu pošlete späť na agentúru MBM
  • Pošleme Vám faktúru a po jej uhradení budú Vaše informácie zverejnené v databáze
Hide details for AKÉ SÚ POPLATKY ZA VYUŽÍVANIE IVKA?AKÉ SÚ POPLATKY ZA VYUŽÍVANIE IVKA?

 Uvádzacie ceny:
Ročný poplatok
 1. Uvedenie kontaktu v databáze IVKO /názov, adresa, telefón/
zadarmo
  Uvedenie rozšíreného kontaktu
/mail, popis činnosti, ponuka, odkaz na www stránku klienta a pod./:

 
  Umelec - súbor /platí to aj pre ľudovoumeleckého výrobcu/
500,-Sk
  Súbor do 5 osôb
1000,-Sk
  Súbor nad 5 osôb
1500,-Sk
  Kultúrne zariadenie, agentúra, štúdio, vydavateľstvo, firma, nadácia a pod.
2000,-Sk
 2. Uvedenie informácie o konaní akcie resp. podujatia 
  /festival, koncert, prehliadka, premiéra, veľtrh, výstava, iná zaujímavosť/
/Organizátor nemusí byť klientom databázy IVKO/
 
  -bez vstupného
200,-Sk
  -so vstupným
500,- až 1.000,-Sk
  
/závisí to od dĺžky inzercie a veľkosti textu/


Správu údajov klientov a obchodné záležitosti zabezpečuje:
Umelecká agentúra Milan Babjak - MANA
Lazovná 17, P.O. BOX 93, 974 05 Banská Bystrica
Tel./fax: 088/4124 407

e-mail: mbabjak@ivko.sk
MBM - umelecká agentúra

Technickú podporu a prevádzkovanie systému zabezpečuje:
GAMO a.s.
Kyjevské nám. 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 088/4132 942, fax: 088/4132 947
GAMO a.s.

Informačný systém IVKO je chránený v zmysle autorského zákona.
Posledná aktualizácia: 03/29/2010 04:02:24 PM