ivkotext
 


Priestor pre Vašu reklamu !ZBM
Orientačná cena:
Stručný popis:
Zastúpenie:M.Babjak - MANA (MBM)
Kontaktná osoba:M.Dúbravský
Ulica:Telefón:0867/06115266, 0905260838
Mesto:BreznoFax:
PSČ:97701Internet E-mail:
Podrobný popis činnosti a ponuka
Svadby, zábavy, plesy, stužkové, ozvučenie, video

Ján Turňa 0867/ 611 29 94

Jozef Ambróz 0867/611 39 19, 0903439744